fitness
דף ראשי » פעילויות

דף פעילויות

פעילויות:

 " בית כדאי שיהיה קרוב לאדמה

לב חשוב לשמור פתוח

מגע בין אנשים חייב עדינות וחסד

שותפות היא קודם כל נאמנות

כשיש סדר לא צריך חוקים

כדי להצליח צריך להשתמש גם במחשבה

כל תנועה דורשת את זמנה הנכון

כשלא מתלוננים מתגלה המהות ולא הפגמים "

אני בטוחה שלכל אחד הרצון להרגיש טוב, תחליטו שאתם מוכנים ואני כאן לרשותכם!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרשמה לעדכונים

לקבלת עדכונים, אנא השאירו מייל: